தமிழ்நாடு காவல்துறையில் 2-ம் நிலை காவலர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு முடிவு வெளியீடு

Comments (0) செய்திகள், தமிழ்நாடு

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் 2-ம் நிலை காவலர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடப்பட்டுள்ளன.
தமிழக காவல்துறையில், இரண்டாம் நிலை காவலர் பணியிடங்களுக்காக நடத்தப்பட்ட எழுத்து தேர்வுகளின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. www.tnusrbonline.org என்ற இணையதளத்தில் முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *